Der udføres transaktionssvindel hyppigere end tidligere og dette har vi oplevet stigende på mange markeder de seneste par år. Private og virksomheder skal være ekstra varsomme når det kommer til at beskytte dem selv mod forskellige former for svindel, såsom faktura svindel, WhatsApp og CEO svindel og andre former som grundlæggende alle har til formål at lokke personen eller regnskabsafdelingen til at overføre penge til en konto som de tror er den rette. Med en travl hverdag, mange platforme at kommunikere på og et stigende antal transaktioner og overførsler at holde styr på, særligt i virksomheder, kalder det på teknologi og værktøjer som kan assistere brugere med at validere hvem de overfører penge til. Og hurtigt. Dette er eet af formålene med at indføre Confirmation of Payee (CoP) i Nordiske banker.

Innovative Early Adopting banker spiller en central rolle for at kunne bygge et effektivt CoP netværk på tværs af Europa og SurePay inviterer derfor Nordiske banker og samarbejdspartnere til at deltage i samarbejdet som i dag består af 40+ ledende Europæiske banker og schemes der alle bidrager med forbindelse til beneficiary data således at denne kan valideres.

Book en kort online demonstration med os via linket: https://meetings-eu1.hubspot.com/steen-jacobsen

Hvad er Confirmation of Payee

IBAN-Navne Check er lanceret i Holland, Storbritannien og Italien, og nu implementeres IBAN-Navne Check også i de nordiske lande for at beskytte både banker og deres kunder imod to udfordringer:

Svindel og fejlbehæftede betalinger

IBAN-Navne Check er en CoP-teknologi (Confirmation of Payee), der udbydes af SurePay, og som gør det muligt for brugerne at sikre, at deres pengeoverførsler ender hos den rigtige person eller virksomhed.

SurePay introducerede i første omgang denne service i Holland, men har udvidet til andre lande såsom Storbritannien, Frankrig og Italien i løbet af de sidste par år. I disse lande har SurePays service været en succes, idet SurePay allerede har tjekket over 5 mia. transaktioner i forsøget på at bekæmpe svindel og forkerte betalingsoplysninger.

Hvorfor tilbyde sine kunder CoP

Når en bruger anvender en netbankløsning, som understøttes af SurePay, og indtaster beløbsmodtagerens kontooplysninger (nummer og navn) – lokalt eller i udlandet – foretager SurePay automatisk et lynhurtigt tjek hos modtagerbanken for at sikre, at oplysningerne stemmer overens. I tilfælde af at kontonummeret ikke stemmer overens med navnet på kontoindehaveren, modtager brugeren en advarsel om, at den person eller virksomhed, de er ved at overføre penge til, ikke har tilknytning til det indtastede kontonummer. Det giver brugeren mulighed for at tjekke en ekstra gang, om vedkommende eventuelt har indtastet et forkert kontonummer.

Bankerne spiller en central rolle

Menneskelige fejl er en af de potentielle risici, som den deltagende bank og SurePay i samarbejde bidrager til at undgå, men det er ikke den eneste. Svindel er en anden betydelig risikofaktor, som både forbrugere og virksomheder er nødt til at forholde sig til. Fakturasvindel og bedrageri via WhatsApp bliver mere og mere almindeligt, og det er CoP med til at bekæmpe. Når forbrugere og virksomheder kan benytte SurePays IBAN-Navne Check gennem deres bank eller økonomistyringsløsning til at sikre ægtheden af de konti, de ønsker at overføre penge til, er det muligt at opdage mange forsøg på svindel, før penge går tabt. CoP er også et middel imod Authorized Push Payment-svindel, hvor offeret lokkes til at overføre penge under falske forudsætninger. Uden IBAN-Navne Check har forbrugere og virksomheder reelt ikke en mulighed for at verificere, at de rent faktisk overfører penge til en ægte adresse, uden først at kontakte modtageren af andre kanaler, og det gør dem sårbare over for disse mere og mere hyppige svindelnumre når der er fart på og betalinger skal afsted til tiden. Med SurePays løsning har bankkunden mulighed for at tjekke, at de overfører penge til den rigtige person, og virksomheder kan sikre, at de betaler en leverandør, som rent faktisk eksisterer. Blandt mange andre usecases.

Moden teknologi og tilgang

SurePays teknologi blev i første omgang lanceret i Holland. Siden lanceringen af IBAN-Navne Check er antallet af hollandske svindelsager faldet med hele 81%. Teknologien har desuden medført 67% færre utilsigtede (forkerte) pengeoverførsler. Fejl under onboarding af nye kunder er også faldet med 80%, idet virksomhederne kan verificere betalings-/brugerdata med det samme, når de tilføjer nye kunder. I Holland er SurePays teknologi blevet så almindelig, at 99,5% af alle betalinger valideres ved hjælp af CoP. I Storbritannien, Frankrig og Italien er SurePays IBAN-Navne Check også blevet lanceret med stor succes. Her anvendes det dog stadig i mere begrænset omfang, da disse markeder endnu ikke er lige så veletablerede som det hollandske.

Kundeportal og API adgang

SurePay tilbyder en softwaregrænseflade, der kan anvendes i forskellige løsninger, og som via en API kan integreres i bankplatforme og organisationers programmer til økonomistyring og onboarding. Til virksomheder og onboarding tilbydes også en online kundeportal adgang.

Klar til NPCs Nordiske CoP Rulebook i november

Introduktionen af CoP i de nordiske lande går fremad, idet Nordic Payments Council (NPC) ventes at godkende og udgive version 1.0 af sit CoP-regelsæt i november 2022. Denne udgivelse samt en fremtidig harmonisering af reglerne i de nordiske lande vil gøre det nemmere at introducere CoP-tjenester, og implementeringen af teknologien kan gøres så enkel og effektiv som muligt helt fra starten. Både lovgiverne og den private sektor har naturligvis en fælles interesse i at kunne levere denne service til slutbrugerne så hurtigt som muligt for at medvirke til at bekæmpe svindel på et overordnet europæisk niveau, men også for at lette forbrugernes og virksomhedernes bekymring for svindel og forkerte transaktioner.

Innovative Nordike banker og samarbejdspartnere er vigtige drivkræfter i opbygningen af et effektivt CoP-netværk i Europa, og SurePay står til rådighed for alle interessenter med at komme godt i gang.

Download Brochure Confirmation of Payee for Banks