"De SurePay IBAN-Naam Check portal is een waardevolle toevoeging op onze bedrijfsprocessen. Het geeft een stuk zekerheid over de juistheid van onze betalingen met betrekking tot de tenaamstelling en het daarbij behorende IBAN. Financiële schade wordt zo tot een minimum beperkt. Door toevoeging van de IBAN-Naam Check is het niet alleen voor de interne controle, maar ook voor de accountant een garantie dat we onze betalingen aan de juiste crediteur of aanvrager verstrekken."

Hans van den Hatert, Adviseur applicaties sociaal domein Gemeente Tiel

Klantcase NeoSmart

50%

Minder oninbare rekeningen

"Dankzij de IBAN-Naam Check hebben we het aantal oninbare rekeningen drastisch kunnen terugbrengen. Ook hebben we aanzienlijk minder fraude gevallen."

Klantcase lezen