Wat moet de bank doen om de IBAN-Naam Check te implementeren?

De belangrijkste werkzaamheden aan de zijde van de bank bestaan uit twee zaken. Ten eerste het integreren van de API van de IBAN-Naam Check in de online betaalomgeving van de bank, dat is een eenmalig project met in de toekomst eventueel incidenteel een update. En en tweede het beschikbaar stellen van de klantgegevens van de bank zodat de IBAN-Naam Check ertegen kan matchen. Dit is een eenmalig project bij livegang, maar daarna een terugkerende activiteit omdat de naam- en IBAN-gegevens immers actueel gehouden moeten worden. Meer informatie over de implementatie kun je aanvragen via deze website.

Hoe werkt de IBAN-Naam Check?

De IBAN-Naam Check controleert bij online betalingen of de naam en IBAN die je intoetst hetzelfde zijn als de gegevens die bekend zijn bij de bank. Je krijgt een melding als er iets afwijkt. Zo kun je jouw betaling controleren. Misschien heb je een vergissing gemaakt? Of misschien is er sprake van fraude en heb je een valse factuur ontvangen? Als je een foutmelding krijgt, neem dan contact op met de persoon of het bedrijf aan wie je geld wilde overboeken om de betaling te controleren.

Welke meldingen zijn er?

Er zijn drie soorten meldingen:

Foutmelding

Is de naam die je intoetst helemaal anders dan de naam die bekend is bij de bank, bijvoorbeeld Pietersen in plaats van Jansen, let dan goed op. Er kan sprake zijn van fraude. Je krijgt een melding dat bij dit IBAN een andere naam bekend is bij de bank dan de naam die je intoetste. Neem contact op met degene aan wie je wilde betalen en controleer de betaalgegevens.

Typefout

Maak je een typefoutje in de naam, bijvoorbeeld Jansen in plaats van Janse, dan laten we de naam zien die bekend is bij de bank. Controleer zelf of de naam die wij voorstellen inderdaad de persoon of het bedrijf is die je bedoelt. Je kunt de voorgestelde naam overnemen.

Geen check

Kunnen we de naam die je intoetst niet controleren, bijvoorbeeld bij een buitenlands bankrekeningnummer, dan krijg je daarvan ook een melding.

Moet ik me aanmelden voor de check?

Nee dat hoeft niet. Het is geen aparte app of programma en je hoeft jezelf er niet voor aan te melden. Jouw bank zorgt ervoor dat de IBAN-Naam Check werkt bij online betalingen, dus via de app en via internetbankieren.

Momenteel werkt de IBAN-Naam Check voor klanten van Rabobank, ING Bank, SNS Bank, de Regiobank, ASN Bank, ABN AMRO & Knab. Andere banken hebben de IBAN-Naam Check nog niet ingevoerd en volgen mogelijk later. Raadpleeg jouw eigen bank voor meer informatie hierover.

Is de IBAN-Naam Check beschikbaar voor iedereen?

Momenteel is de IBAN-Naam Check alleen beschikbaar voor rekeninghouders bij Rabobank, ING Bank, SNS Bank, Regiobank, ASN Bank, ABN AMRO & Knab. Andere banken hebben de IBAN-Naam Check nog niet ingevoerd en volgen mogelijk later. Raadpleeg jouw eigen bank voor meer informatie hierover.

Wanneer verschijnt er een melding?

De melding verschijnt in uw betaalscherm, meteen nadat je de naam en het IBAN heeft ingevoerd, en voordat je op de verzendknop heeft gedrukt. De check is heel snel.

Er komt alleen een melding als de gegevens afwijken. Als IBAN en naam overeenkomen met de gegevens die bekend zijn bij de bank, verschijnt er geen melding.

Wat moet ik doen als ik een melding krijg?

Krijg je een foutmelding? Neem dan contact op met degene aan wie je geld wilde overmaken om de betaling te controleren. Je bepaalt zelf of je na een melding de betaling afbreekt of alsnog uitvoert. Je bent zelf verantwoordelijk voor betalingen die je doet.

Hoe controleert de check de gegevens van mijn klanten?

De IBAN-Naam Check berust op een slim algoritme dat de invoer door de gebruiker in de betaalapp van de bank vergelijkt met de klantgegevens die bekend zijn in de IBAN-Naam Check database. Deze database wordt gevoed met klantgegevens van aangesloten banken en de handelsnamen van de KvK.

In de IBAN-Naam Check database zitten dus meerdere namen. Het algoritme selecteert de naam die het beste matcht met de klantinvoer. Als er een match is, volgt er geen melding aan de eindgebruiker. Is er geen match, dan wijkt de naam te veel af van de namen in onze database, en geven we een foutmelding.

Het is belangrijk dat de IBAN-Naam Check matcht tegen actuele en complete klantgegevens van aangesloten banken. Zo werkt de IBAN-Naam Check optimaal en helpen we vergissingen en fraude tegen te gaan.

Wat gebeurt er met mijn klantgegevens?

Voor een kwalitatief goede werking van de IBAN-Naam Check is het noodzakelijk dat de check kan matchen tegen de gegevens van de rekeninghouder zoals ze bekend zijn bij de aangesloten banken. Deze namen zijn immers dankzij zorgvuldige procedures bij de banken geverifieerd. Ook hebben we van zakelijke rekeninghouders het KvK-nummer nodig dat zij aan de bank hebben doorgegeven, zodat we de door dit bedrijf geregistreerde handelsnamen kunnen toevoegen aan de IBAN-Naam Check database. Want vaak staan juist de handelsnamen op de factuur.

We sluiten overeenkomsten af voor de levering van klantgegevens door de bank en hierin is het doel waarvoor SurePay de gegevens mag gebruiken nauw omschreven. Deze zogenaamde doelbinding schrijft voor dat de gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor het omschreven doel en verbiedt het gebruik voor elk ander doel.

In geval SurePay een nieuwe service of toepassing zou ontwikkelen waarvoor zij de klantgegevens van banken wil gebruiken, kan dat niet zonder de expliciete toestemming van de dataleverancier.

Hoe waarderen gebruikers de check?

Bij het ontwerpen en bouwen van de check hebben we de klant centraal gezet. De klant wil immers zeker weten aan wie hij betaalt, maar tegelijk wil hij niet gehinderd worden in zijn betaalervaring. De snelheid mag niet aangetast worden door de check. Ook kan een eventuele foutmelding de betaling niet blokkeren. De klant moet kunnen vertrouwen op de meldingen en deze mogen niet verwarrend of irritant zijn.

Uiteraard dient de check conform vigerende wet- en regelgeving te werken en dat houdt onder andere in dat er geen namen van personen mogen worden getoond in een melding, tenzij we er zeker van zijn dat de betaler de begunstigde kent en een typefoutje maakte.

We hebben de check uitgebreid getest met een grote groep van enkele duizenden kritische gebruikers. De uitkomsten zijn verwerkt in een nog betere versie van de IBAN-Naam Check.

Wat kost de IBAN-Naam Check?

We maken een offerte op maat en kunnen daarom geen tarieven noemen. Wel geven we hier meer informatie over de tariefsopbouw.

Er geldt per bank een eenmalige aansluitfee met daarnaast een transactievergoeding op basis van volumes met staffelkorting. Ook is er een aanzienlijke korting voor banken die niet alleen de check afnemen maar ook hun klantgegevens leveren ten behoeve van een betere check.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Neem dan contact met ons op!