Check als accountant gemakkelijk en snel de juistheid van transacties

Afbeelding: de fraudedriehoek van Donald Cressey

De IBAN-Naam Check helpt accountants met verbeteren van controle

Oplichting door onterechte overboekingen is een groot financieel probleem. Bij Bol.com hebben oplichters kans gezien om €750.000 buit te maken. Bol.com dacht het geld over te maken naar het bedrijf Brabantia, maar de betaling kwam bij oplichters terecht. Ook heeft een medewerker van een bedrijfspensioenfonds kans gezien om €75.000 weg te sluizen naar een bankrekening van een handlanger en betaalde een gemeente €175.000 aan valse facturen. Deze soorten van fraude zijn te voorkomen met de IBAN-Naam Check van SurePay. Naast fraude gaat de check ook fouten tegen.

Vanaf 2022 zijn accountants verplicht om in de controleverklaring aan te geven wat ze voor hun klanten hebben gedaan ter voorkoming van fraude. Meer transparantie moet ervoor zorgen dat er een verbeterde controle komt op fraude bij bedrijven. Accountants hebben hierin een belangrijke rol. Voor ondernemers is het namelijk niet altijd helder dat ze slachtoffer zijn geworden van fraude.

Dit zegt ook Martine Koedijk, accountant en sectorvoorzitter lokale overheden,  in een artikel van PwC: “De accountant is verantwoordelijk voor het inplannen en het uitvoeren van de controle, zodanig dat hij met redelijke zekerheid kan stellen dat er geen materiële onjuistheden in de jaarrekening voorkomen die veroorzaakt zijn door fraude. We mogen verwachten dat de accountant daarvoor frauderisicofactoren van de gemeente in kaart brengt, deze zal beoordelen en zal bepalen welke factoren tot materiële frauderisico’s leiden.”

Goed controleren vóór het uitvoeren van een transactie is de verantwoordelijkheid van ondernemers. Bij de controle van jaarrekeningen kijkt een accountant naar de juistheid van deze transacties. Frauduleuze of dubieuze transacties worden uit de administratie gefilterd en zo wordt ook fraude ontdekt. Ook boekhouders die de administratie van bedrijven regelen, voeren een controle uit, maar fraude is vaak niet eenvoudig te ontdekken.

Niet alles is te controleren

Alle transacties in een jaar per stuk handmatig verifiëren is te bewerkelijk. Door het nemen van steekproeven wordt een indruk gekregen van de correctheid van de boekhouding. Ondernemers zelf hebben vaak ook extra controles ingebouwd door het 4 ogen-principe. Maar ook dan kunnen niet alle frauduleuze transacties ondervangen worden. Bij midden en grote bedrijven volgt een extra controle door de verplichte accountantsverklaring, maar ook een accountant haalt niet alle fouten eruit. Met de IBAN-Naam Check kunnen ondernemers, accountants, administrateurs en belastingadviseurs een extra controle inbouwen, die elke transactie op fraude controleert.

De IBAN-Naam Check is een nuttige aanvulling op de bestaande fraudepreventie. De ondernemers zelf voeren al de nodige controles uit. Voor bedrijven die een accountantsverklaring nodig hebben, is het vervolgens aan de accountant om te controleren op fraude en fouten. Deze controle loopt semi-automatisch. Grote bestanden worden ingeladen om daarop een fraudedetectie uit te voeren. Dit gaat bijvoorbeeld via PowerBI. Door het integreren van de IBAN-Naam Check kan de controle effectiever, sneller en accurater.

Hoe vindt de controle op fraude en fouten nu plaats?

Administratiekantoren en boekhouders maken geen accountantsverklaring voor hun klanten. Toch is het ook voor deze professionals belangrijk om fouten en fraude uit de boekhouding te filteren. Het zijn voor de klanten namelijk grote kostenposten en een goede controle op transacties is goed voor alle partijen. Fraude tegengaan werkt ook nog eens preventief. Als fraude niet meer lonend is, zullen minder mensen zich bezig houden met deze vorm van fraude.

Te weinig fraude wordt ontdekt in de accountancy sector

Om meer grip te krijgen op de bestrijding van fraude door accountants, wordt er gesproken over een verdere verscherping van de controle door accountants. Er wordt namelijk te weinig fraude ontdekt. De sector, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), is op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Een plan was om een bestuursverslag te introduceren. Hieruit blijkt wat de accountant heeft gedaan om fraude tegen te gaan. De sector ziet nadelen in deze extra controle. Met de IBAN-Naam Check kan de sector een grote stap zetten in het bestrijden van fraude.

Wat doet de IBAN-Naam Check?

De IBAN-Naam Check is simpel gezegd een controle van het IBAN en de naam. De check geeft bij het uitvoeren van een transactie aan of er een match is tussen het rekeningnummer en de tenaamstelling. Een frauduleuze of een foute transactie wordt opgemerkt als de IBAN-Naam Check is ingebouwd in de processen. De ondernemer die een factuur verwerkt waarvan de match er niet is, krijgt de melding in beeld dat de gegevens niet kloppen.

Door de controle op naam en rekeningnummer zal het aantal fouten afnemen en wordt fraude vroeg in het proces bestreden. Bij het uitvoeren van een betaling door de ondernemer, zal gelijk al blijken dat er iets niet klopt.

Wil je meer weten over hoe je als accountant je controle verbetert? Plan een afspraak met Essa Abdi (Business Development Manager) via onderstaande button of download de brochure.