Fraude bij pensioenuitvoerders herkennen en voorkomen met de IBAN-Naam Check

Fouten en fraude met transacties kunnen leiden tot zowel financiële schade als verlies in reputatie. Zo heeft een medewerker van een bedrijfspensioenfonds in november 2021 €75.000 buit gemaakt bij de werkgever. Ook moest het pensioenfonds 108.000 euro aan kosten maken voor onderzoek en het opnieuw laten opstellen van een jaarrekening.

Hierdoor wordt het duidelijk dat pensioenfondsen ook geraakt worden door fraude met banktransacties. Deze fraudezaak was te voorkomen met de IBAN-Naam Check van SurePay. Pensioenuitvoerders kunnen fraude en foutieve transacties grotendeels voorkomen door te werken met de extra controle.

Hoe was diefstal van het bedrijvenpensioenfonds mogelijk?

De medewerker heeft voor €75.000 gefraudeerd zonder dat het werd ontdekt. Bij controle achteraf bleek dat er een rekeningnummer werd gebruikt dat niet op naam stond van een begunstigde. Het pensioenfonds heeft vervolgens een recherchebureau ingeschakeld en zo kwam de fraude aan het licht. Dit incident heeft schade veroorzaakt aan de reputatie van het pensioenfonds, want het is in de media terechtgekomen en de €75.000 kon niet verhaald worden op de dader.

Fraude is vaak te voorkomen

Fraude met bankoverschrijvingen voorkomen is in veel gevallen eenvoudig. Als de naam van de begunstigde niet overeenkomt met de naam waar de rekening op staat, moet er een melding in beeld komen. Er ontstaat een zogenaamde ‘no match’. Er kan een reden zijn voor de afwijking, maar dergelijke transacties moeten pensioenfondsen in ieder geval nader bekijken. Na controle wordt de transactie alsnog uitgevoerd, of aangepast of op dit punt is er een poging tot fraude ontdekt.

De IBAN-Naam Check wordt reeds ingezet in alle bankieren apps bij het overmaken van geld naar particulieren. Echter gebruiken de grote verzekeraars zoals Achmea en NN maar ook de overheid de check om zekerheid te hebben over de rekeningnummers waar ze zaken mee doen.

Wat zijn de voordelen van de IBAN-Naam Check in de bedrijfsprocessen?

Het zo veilig mogelijk maken van betalingsprocessen is van essentieel belang voor pensioenfondsen. Het gaat om grote financiële belangen en het is belangrijk om het vertrouwen te behouden van de klanten en de stakeholders. Met de IBAN-Naam Check is het frauderen lastiger gemaakt. Ook wordt de kans op fouten verkleind. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de naam van de begunstigde niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder, toch is het een aanleiding voor extra focus op deze transacties. Dit is het belangrijkste speerpunt, maar er zijn meer voordelen.

Andere voordelen van de IBAN-Naam Check zijn:

  • Overstap Check – Een melding ontvangen als een klant is overgestapt naar een andere bank. Het nieuwe (juiste) IBAN komt gelijk in de administratie.
  • Bedrijven Check – Bij de KVK wordt het bedrijf gecontroleerd. Deze check helpt met het voldoen aan de AML en KYC/KYS vereisten.
  • Account Age Check – Inzicht in hoe lang geleden de rekening is geopend. Bij nieuw geopende rekeningen is er een verhoogde kans op fraude.

De IBAN-Naam Check zorgt al voor de controle van 99,5% van de betalingen in Nederland. Hierdoor is het aantal aan bankrekeningen toe te schrijven fraudezaken met 81% afgenomen. Het voorkomt ook foutieve boekingen. Door de Check is het aantal vergissingen met overboekingen met 67% afgenomen. De oplossing van SurePay wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door banken in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Wil je meer weten over de IBAN-Naam Check? Plan een afspraak met Essa Abdi (Business Development Manager) via onderstaande button of download de brochure.