Surepay BNG
Na de invoering van de IBAN-Naam Check voor Banken in november 2019, gebruikt BNG Bank sinds januari 2020 ook de Overstap Check van SurePay. Met deze check worden klanten van BNG Bank direct geïnformeerd in de online bankieromgeving als de persoon of het bedrijf aan wie ze geld willen overmaken is overgestapt naar een andere bank. Het nieuwe IBAN slaan ze eenvoudig op in het adressenboek. “Na de IBAN-Naam Check is het toevoegen van de Overstap Check voor ons een logische stap. Klanten boeken hierdoor minder snel geld over naar een verkeerd rekeningnummer.”, aldus Kaj Heins, productmanager bij BNG Bank.

Overstappen van bank

Overstappen naar een andere bank brengt voor een consument of bedrijf nogal wat rompslomp met zich mee. Een consument of bedrijf kan gebruikmaken van de interbancaire Overstapservice. Daarbij wordt o.a. het nieuwe IBAN doorgegeven aan incassanten. De Betaalvereniging Nederland vraagt deelnemende banken om voor eind ook BIBI (Betaler Informeren Bij Initiatie, van betalingen) in te voeren. Deze banken zullen eind 2020 aan hun klanten een melding tonen voor personen en bedrijven die zijn overgestapt, via mobiel bankieren of internetbankieren.

“Incassanten die automatisch incasseerden bij een overstapper kregen al automatisch bericht van het nieuwe rekeningnummer van hun klant. Nu wordt daar dankzij verdergaande digitalisering de mogelijkheid aan toegevoegd om iemand die overboekt naar een overstapper ook vlot en veilig interactief te informeren over het nieuwe rekeningnummer,” aldus directeur Piet Mallekoote van Betaalvereniging Nederland. “Zo houden de Nederlandse banken de Overstapservice laagdrempelig en toekomstbestendig.”

Direct het juiste IBAN

SurePay mag als externe verwerker in opdracht van een deelnemende bank de gegevens van de Overstapservice verwerken. Deze data wordt op een slimme manier toegevoegd aan de bestaande IBAN-Naam Check voor banken en bedrijven. Daardoor is de informatie, het nieuwe rekeningnummer na een overstap, direct beschikbaar bij het invoeren van een nieuwe betaling. “Zo ben je real-time op de hoogte van informatie die je normaal pas achteraf via een omweg krijgt.”, vertelt Marcel Rienties. “Dit maakt de kans dat je geld overboekt naar een verkeerd rekeningnummer weer kleiner. Dat vinden wij bij SurePay belangrijk.”

Dat is goed nieuws voor de bedrijven en organisaties die al gebruikmaken van de IBAN-Naam Check voor Bedrijven. Na toestemming van hun bank kunnen zij nu ook de Overstap Check toepassen in hun systemen. Dit biedt een mooie meerwaarde bij de melding of een rekening is opgeheven of niet. Zowel bij een directe implementatie of via onze partners kunnen zij gebruikmaken van de aanvullende informatie die de check biedt.

Oplossing in 2020

Banken die deelnemen aan de Overstapservice hebben tot het eind van dit jaar de gelegenheid om te voldoen aan de afspraak binnen Betaalvereniging Nederland om BIBI (Betaler Informeren Bij Initiatie, van betalingen) als uitbreiding van de Overstapservice in te voeren. Dit betekent dat de banken aan hun klanten een melding tonen voor personen en bedrijven die zijn overgestapt, via mobiel bankieren of internetbankieren.

De Overstap Check van SurePay is daarvoor geschikt en bovendien gemakkelijk te implementeren indien de bank reeds IBAN-Naam Check heeft geïntegreerd. Suzan van Eeten, Area lead Payments bij Rabobank, vervolgt: “Rabobank is erg blij met deze extra functionaliteit die SurePay biedt. Ook bij ons staat de Overstap Check op de planning voor implementatie”

Lees meer over het toepassen van de Overstap Check

Geanonimiseerd schermvoorbeeld van de Overstap Check bij BNG Bank:
BNG Bank overstap Surepay