Surepay overeenkomst met FRISS

Samenwerking tussen FRISS en SurePay helpt fraude voorkomen

Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen voortaan gebruikmaken van IBAN-Naam Check. SurePay heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Utrechtse softwarebedrijf FRISS.

Met de IBAN-Naam Check kunnen verzekeraars de bankgegevens controleren voordat ze overgaan tot het uitkeren van een schadeclaim. Dit geeft hen een middel om nog beter te controleren aan wie ze betalen.
We zijn opgetogen over de samenwerking met FRISS, dat zich heeft gespecialiseerd in het voorkomen en detecteren van fraude in de verzekeringsbranche. FRISS heeft daarvoor een toonaangevend platform ontwikkeld dat op basis van Artificial Intelligence (AI) risicoscores oplevert voor elke binnenkomende polis aanvraag of claim. Het platform wordt inmiddels door tal van verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld gebruikt. Via het softwareplatform van FRISS kunnen verzekeraars nu IBAN-Naam Check toevoegen als extra controlestap.

‘Dankzij het aanhaken van SurePay in het acceptatie- en claimproces bij verzekeraars kunnen we met FRISS nu op IBAN-niveau betalingsfraude signaleren,’ zegt Philip van Waning, Data Partner Manager van FRISS. ’De controle verloopt geheel automatisch waardoor de verzekeraar veel tijd bespaart. Bovendien lekt er geen geld meer weg naar frauduleuze zaken. IBAN-Naam Check sluit naadloos aan bij de missie van FRISS om een eerlijker verzekeringsmarkt te creëren.’

De samenwerking met FRISS is een voorbeeld van hoe technologische innovaties in de banksector de verzekeringsbranche kunnen helpen. Verzekeraars krijgen met de IBAN-Naam Check een nog beter beeld van hun betalingsverkeer om zo fraude te voorkomen.