Voorkom fraude: IBAN-Naam Check voor verzekeraars

Verzekeraars betrappen jaarlijks ruim 10.000 mensen op fraude met hun verzekering. Al die ontdekte fraudegevallen vertegenwoordigen samen een verzekerd bedrag van ruim tachtig miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Gebruik onze IBAN-Naam Check als eenvoudige tool om fraude te voorkomen.  

Als verzekeraar liggen er allerlei vormen van fraude op de loer. Nieuwe klanten melden zich aan met verkeerde of valse rekeninggegevens, anderen proberen claims naar verkeerde rekeningnummers te laten uitbetalen en dan is er bovendien de strengere Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Risico op fraude op verschillende afdelingen

Hoe herken je fraude, zonder daar een heel team van specialisten voor in te huren? Als verzekeraar krijg je te maken met wanbetalers en loop je het risico op verkeerde uitbetalingen.

De kosten om deze vormen van fraude op te sporen zijn traditioneel hoog, en de processen traag. Dat leidt tot frustratie bij medewerkers en werkt fraude onder klanten ondertussen verder in de hand. Zolang het niet lukt om fraudeurs al tijdens de onboarding buiten de poort te houden blijft het dweilen met de kraan open.

Daarnaast geldt de Wwft-plicht, ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Je moet als verzekeraar voldoen aan de wettelijke plicht en richtlijnen voor Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD). Dat vraagt traditioneel om ingewikkelde processen, die veel tijd en resources vragen. In het ergste geval leidt het tot discussies met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), of komt het zelfs tot boetes. Gelukkig kan dat slimmer, sneller en makkelijker, met onze IBAN-Naam Check voor verzekeraars.

Fraude voorkomen: gebruik onze IBAN-Naam Check

Voorkom fraude, al bij de acceptatie van een klant. En voorkom fraude bij het uitbetalen van claims. Voorkom financiële en reputatieschade, met onze IBAN-Naam Check voor verzekeraars.

Controleer de gegevens van klanten, zodra zij een verzekering willen afsluiten. Controleer de combinatie van een naam en een rekeningnummer, om de eerste tekenen van fraude direct te herkennen. Is er een match tussen de naam en het rekeningnummer? Dan heb je aantoonbaar de juiste gegevens gevalideerd, dus voorkom je fraude én voldoe je aan de Wwft.

Tip: mensen proberen bijvoorbeeld te frauderen door een rekeningnummer van een stichting op te geven, als ze een verzekering afsluiten. Je zou dan onbedoeld proberen de premie af te schrijven bij een stichting, in plaats van bij de persoon zelf. Met onze IBAN-Naam Check voorkom je deze vorm van fraude tijdens de onboarding.

Is een verzekerde eenmaal klant? Gebruik onze IBAN-Naam Check dan om verkeerde betalingen te voorkomen. Controleer de naam en het rekeningnummer van klanten, net als van andere gedupeerden aan wie je uitkeert. Voorkom dat klanten fraude kunnen plegen door claims uit te laten betalen naar valse of verkeerde rekeningnummers.

Zowel fraude door nieuwe klanten als bij uitbetalingen ontstaat vooral door de mogelijkheid om die fraude te plegen. Met onze IBAN-Naam Check neem je die mogelijkheid om fraude te plegen weg, terwijl de controle nauwelijks tijd kost en heel eenvoudig werkt.

Klantcase: fraude
voorkomen bij a.s.r.

Verzekeraar a.s.r. reduceerde de uitval tijdens hun online onboarding van nieuwe klanten van 100 naar slechts 15%. Zij gebruiken onze IBAN-Naam Check voor het claimproces van a.s.r. Leven. De verzekeraar moest voorheen fysieke handtekeningen opvragen om een claim uit te keren. Dat was tijdrovend en arbeidsintensief. Het duurde soms zes tot acht weken totdat klanten hun geld ontvingen.

Dankzij onze IBAN-Naam Check staat het geld in de meeste gevallen binnen 4 dagen bij de ontvanger op de rekening. Tegelijkertijd werd de uitval bij online onboarding teruggebracht van 100 naar 15%.

“Uitval onboarding
gereduceerd van 100% 
naar 10-15%

Probeer het gratis in onze portal

Zelf ervaren hoe dat werkt? Probeer 50 checks gratis via onze IBAN-Naam Check Portal.
In de portal voer je een naam en een rekeningnummer in, om de combinatie te controleren. Controleer eenvoudig of er sprake is van een match, een mogelijke typefout of een mismatch, dus eventuele fraude.

Meld je aan voor onze IBAN-Naam Check portal en ontvang 50 checks gratis!
Op zoek naar een API-integratie? Neem contact met ons op of download onze brochure.

De laatste ontwikkelingen