Penningmeesters opgelet: zo kun je fraude en fouten direct voorkomen

Het is voor penningmeesters nogal een verantwoordelijkheid om voor een vereniging of stichting goed op het geld te letten. Je wilt er natuurlijk voor zorgen dat het geld daar naartoe gaat waar het voor bedoeld is. In de praktijk gebeurt dat jammer genoeg niet altijd, want de verenigingskas kan vrijwel ongemerkt leeglopen door fraude of fouten. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing die er direct en aantoonbaar voor zorgt dat penningmeesters een groot deel van de fouten en fraude kunnen voorkomen.

Het risico van de penningmeester

Iedere organisatie waar geld in omgaat, is per definitie gevoelig voor fraude. Dus ook de vereniging of stichting waar een penningmeester verantwoordelijk is voor de financiële organisatie. Er zijn twee verschillende soorten risico’s waar verenigingen of stichtingen mee te maken kunnen krijgen als het gaat om fraude: 

De penningmeester wordt opgelicht 

Vaak komt fraude pas aan het licht als het veel te laat is. Bij een vereniging of stichting voor een goed doel komt dat natuurlijk heel hard aan. De administratie van verenigingen is erg kwetsbaar. Een fraudeur kan bijvoorbeeld met een e-mailadres dat lijkt op dat van een leverancier, een wijziging doorsturen van het rekeningnummer. Voortaan worden betalingen aan die leverancier dan ongemerkt overgeschreven naar het rekeningnummer van de fraudeur. Maar ook de ‘klassieke’ CEO-fraude komt voor bij verenigingen en stichtingen. Er wordt in zo’n geval een mail gestuurd die schijnbaar afkomstig is van de voorzitter. In de mail wordt vaak een verzoek gedaan om met spoed geld over te maken naar een rekeningnummer van de fraudeur. De mails lijken door de valse tenaamstelling en andere persoonlijke informatie vaak bedrieglijk echt

De penningmeester is de oplichter 

Doordat de financiële administratie van een vereniging of stichting vaak mede wordt beheerd door vrijwilligers, zal de administratie niet altijd perfect dichtgetimmerd zijn. Hoewel er regelmatig verslaglegging plaats moet vinden, kan een penningmeester ook in de verleiding komen die ook te vervalsen. Zo gebeurt het vaker dan eens dat een penningmeester zelf de kas van een vereniging of stichting afroomt. Dit heeft enorm schrijnende gevolgen. Het is erg lastig om dit soort fraude op tijd te ontdekken. Temeer omdat frauderende penningmeesters opvallend vaak werkzaam zijn als accountant of financieel adviseur, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer.

Hoog tijd voor de IBAN-Naam Check – zo voorkom je fouten én fraude

Fraudes bij en door penningmeesters zijn dus bijna niet op te sporen, tenzij de fraude al is gepleegd en het geld is verdwenen. Maar, een groot deel van de fraudes kan wel heel simpel worden voorkomen met SurePay’s IBAN-Naam Check. Daarmee kun je namelijk direct zien of de naam en een rekeningnummer ook echt bij elkaar horen. 

Al vóór de betaling überhaupt wordt uitgevoerd kun je zo bijvoorbeeld signaleren of er geen vals rekeningnummer wordt gebruikt bij een bekende crediteur. Dit is natuurlijk niet alleen handig om fraude te voorkomen, maar ook om fouten op tijd op te sporen. Wanneer een lid van een vereniging voor de contributiebetaling per ongeluk een verkeerd rekeningnummer invult, kan dit ook direct worden gesignaleerd met een IBAN-Naam Check.

Eenvoudige oplossing voor verenigingen

Je vraagt je misschien af waarom verenigingen en stichtingen de IBAN-Naam Check (nog) niet altijd doen bij hun betalingen – de oplossing lijkt toch zo simpel? Dat komt vooral omdat mensen er vaak geen erg in hebben dat banken bij batchbetalingen en zakelijke rekeningen geen IBAN-Naam Check kunnen uitvoeren. Bij privé betalingen zijn we al wel een tijdje gewend dat dit automatisch wordt gedaan door alle Nederlandse banken. Dus de grootste oorzaak is vooral onbekendheid met niet-privé betalingen. 

De SurePay IBAN-Naam Check heeft zich ondertussen meer dan bewezen. Alle Nederlandse banken gebruiken de SurePay-techniek voor individuele betalingen en er zijn al miljarden checks uitgevoerd de afgelopen jaren. Deze ogenschijnlijk simpele handeling op het platform, kan in de praktijk veel schade en zelfs een deel van de meest complexe fraudes voorkomen.

Zelf ook voorkomen dat jouw vereniging of stichting onnodig schade lijdt door fraude of fouten? Meld je nu aan bij onze portal en je krijgt de eerste 10 checks gratis.

Bijkomend voordeel

Maak het jezelf makkelijk, door voordat contributie wordt afgeschreven, de leden administratie  te controleren. Zo incasseer je alleen van juiste rekeningen, dat scheelt veel tijd en gedoe.
En, maak jij gebruik van Exact Online, koppel dan eenvoudig je administratie.