Win-win: versimpel het fraude-controleproces en help je accountant

Je zit als Financial Controller, CFO of Treasurer niet op de stoel van de accountant. Toch is het de vraag of de verantwoordelijkheid voor frauduleuze transacties volledig bij deze externe controleurs moet liggen. Vooral nu het steeds makkelijker wordt om transacties te controleren, creëer je eenvoudig een win-win-situatie. Met de IBAN-Naam Check vereenvoudig je controles en spoor je makkelijker fraudes op, waarmee je tegelijkertijd jouw accountant ontlast.

Je speelt als Financial Controller een centrale rol bij het beheersen van de interne financiële processen. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat financiële rapportages kloppen. En werk je als CFO? Dan heb je een strategische rol, én de verantwoordelijkheid voor het algemene financiële beleid. Als Treasurer beheer je de liquide middelen en houd je de financiële risico’s in de gaten. Je bent in alle drie de gevallen nadrukkelijk geen accountant, maar je hebt wel baat bij dezelfde controle op financiële fraude.

Andere verantwoordelijkheid, maar dezelfde doelstelling

Ieder heeft z’n verantwoordelijkheden, waardoor de (externe) accountant een andere rol speelt dan jij als Financial Controller, CFO of Treasurer. Toch hebben jullie allemaal eenzelfde doelstelling, namelijk om financiële fraude tegen te gaan. Als het lukt om elkaar daarbij te helpen scheelt dat aan beide kanten tijd en inzet, en daalt het aantal fraudegevallen waar de organisatie mee te maken heeft.

Accountants moeten de financiële informatie die je als organisatie verstrekt beoordelen. Het is hun verantwoordelijkheid om te bevestigen dat deze informatie een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële situatie van de organisatie. Meer specifiek moeten accountants sinds boekjaar 2022 verplicht rapporteren over fraude en continuïteit, in de controleverklaring die zij opstellen. Dat betekent dat de accountant een grote (maatschappelijke) verantwoordelijkheid draagt, als het gaat om fraudepreventie en -bestrijding.

Help je accountant met de IBAN-Naam Check

De verantwoordelijkheid van de accountant en de doelstelling van jouw organisatie komen samen in fraudepreventie. Gebruik daarvoor de IBAN-Naam Check, om daarmee je accountant te helpen.

De tool is een simpele en aantoonbare maatregel. Het werkt heel eenvoudig:

Controleer heel eenvoudig alle betalingen, of organiseer steekproeven om bijvoorbeeld een maand lang de IBAN’s en namen te controleren. Spoor op die manier zowel interne als externe fraude op, die anders schadelijk is voor de organisatie. Verzamel ondertussen het bewijs dat de auditors kan helpen. Zo help je de accountant, vanuit de doelstelling om fraude terug te brengen en de financiële risico’s van de organisatie te dekken.

Hoe werkt dat?

Een enkele check met de IBAN-Naam Check werkt heel simpel. Vul de IBAN en de naam van de rekeninghouder in. SurePay controleert de gegevens en geeft aan of er sprake is van een ‘match’, een ‘close match’ (bijvoorbeeld bij een spelfout) of ‘no match’. In dat laatste geval kan het gaan om fraude, bijvoorbeeld als fraudeurs een valse naam opgeven bij een rekeningnummer.

Gebruik de IBAN-Naam Check voor meer controles met onze portal. Of integreer onze API, om alle betalingen te controleren of grootschalige steekproeven te doen. Het is zelfs mogelijk om een Bestands Check te doen, zodat je complete gegevensbestanden controleert op eventuele fraude.

Benieuwd hoe dat werkt?

Ontdek het zelf en meld je aan voor 10 gratis checks.

Probeer nu 10 checks gratis!

Meld je aan voor onze IBAN-Naam Check portal en ontvang 10 checks gratis!
Plan een meeting met ons voor een vrijblijvende kennismaking

De laatste ontwikkelingen